thời gian làm việc

Chính sách đổi trả

Sản phẩm được đổi trả trong các trường hợp sau:
- Có hiện tượng hư hỏng
- Mua hàng khi hết hạn sử dụng
- Lỗi do nhà sản xuất 

Sản phẩm không được đổi trả trong các trường hợp sau
- Đã qua sử dụng
- Không có hiện tượng hư hỏng, lỗi do nhà sản xuất
- Sản phẩm còn hạn sử dụng.